15 marca – ŚWIĘTO PATRONALNE WSPÓLNOTY

wszystko pod opieką Św. Józefa