Już zwyczajem stało się, że w drugiej połowie miesiąca, konińska wspólnota świeckich karmelitów w ramach współpracy z ojcami Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej współorganizowała konińskie Msze Św. wotywne o Duchu Świętym wraz z nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie. Z inicjatywy i pod przewodnictwem o. Krzysztofa Piskorza OCD, duszpasterza zespołu Hortus Dei i zarazem duszpasterza Karmelitańskiego Ośrodka Powołań i Młodzieży Prow. Warszawskiej to kolejne, bo już trzecie, zgromadzenie wiernych stało się wyraźną demonstracją wiary ludzi w żywą obecność Boga w Najśw. Sakramencie i ufności Jego uzdrowiającej łasce. Mszy Św.  koncelebrowanej przewodniczył o. K. Piskorz OCD, który wygłosił homilię, a potem poprowadził całe nabożeństwo. Było więc nałożenie szkaplerza karmelitańskiego, koronka wyrzeczenia się zła i napełnienia Duchem Świętym, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, błogosławieństwo Najś. Sakramentem, a to wszystko w aurze wspólnej żarliwej i ufnej modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie. Oprawę muzyczną objął zespół Hortus Dei, a pozostali członkowie konińskiej wspólnoty OCDS pomagali w rozprowadzaniu polecanych przez o. Krzysztofa książek i materiałów ewangelizacyjnych. Całość zakończyła się płomiennym odśpiewaniem apelu maryjnego.