Powołanie do Świeckiego Karmelu

Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Franciszka GAUDETE ET EXSULTATE. O powołaniu do świętości w świecie współczesnym

List Generała Zakonu Karmelitów Bosych do członków OCDS 2019r. (oryg.)

List Generała do członków Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, 2018 rok

Aloysius Deeney OCD Delegat Generalny OCDS. Elementy rozpoznawania powołania do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

Żyć Karmelem w świecie. Rozmowa z O. W. Tochmańskim OCD

Warunki przyjęcia do wspólnoty OCDS

Prawo_wlasne_OCDS_2016

 

Namysł karmelitański

Tomás Álvarez OCD. Modlić się życiem każdego dnia

Iain Matthew OCD. Modlitwa namaszczenie umysłu

Jerzy Gogola OCD. Mistyka Teresy z Lisieux

Paweł Placyd Ogórek OCD. Duchowość karmelitańska

Krzysztof Pawłowski OCD. O budowaniu człowieka wewnętrznego

Andrzej Ruszała OCD. Kierownictwo duchowe (…). Podstawowe pytania

Andrzej Ruszała OCD. Życiodajna symbioza – związek między modlitwą a życiem

Piotr Ścibor OCD. Modlitewna intymność

Jerzy Zieliński OCD. Na drogach trudnej modlitwy

.

Dokumenty

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+

.

Karmel Info – biuletyn – pobierz

CZYTELNIA U KARMELITÓW – zajrzyj