W Misyjną Niedzielę 20 października w Kościele pw. Św. Wojciecha w Koninie przybliżono postać Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, karmelitanki bosej, jako Patronki Misji. Inscenizację Misyjną przygotowały dzieci pod opieką siostry Tomaszy OSB. W przygotowaniach uczestniczył także członek konińskiej wspólnoty świeckiego Karmelu.

Św. Tereska zaprasza nas do swojej małej drogi – drogi świętości. Zachęca, aby krok po kroku stawać się świętym, czyniąc wszystko z miłości dla Pana Boga. Zachęca też od ofiarowania za misjonarzy i dzieci żyjące na innych kontynentach wszystkie swoje radości, trudy i codzienne cierpienia.