Hortus Dei czyli Ogród Boży

 

Przy wspólnocie działa zespół muzyczny, który tworzą świeccy karmelici konińskiej wspólnoty. Grupa, przy wsparciu innych muzyków, posługuje w wielu działaniach ewangelizacyjnych na terenie różnych diecezji. Współuczestnicząc w działaniach na rzecz dobra Kościoła Katolickiego członkowie wspólnoty popularyzują w świecie piękny dorobek myśli, poezji i muzyki Świętych Karmelu. Wszystko na Chwałę Bożą !

 

 

Nagranie z koncertu z udziałem ks. Tomasza Chlebowskiego

Białe Anioły

Chodziłeś Panie