Coroczne rekolekcje wspólnoty 

W dniach 23-25 czerwca 2023 r. w Grąblinie k. Lichenia St. odbyły się coroczne rekolekcje karmelitańskie naszej wspólnoty. W klasztorze sióstr anuncjatek – w pełnej atmosferze wyciszenia – przeżywaliśmy swoją relację z Panem Bogiem. Wiodący temat rekolekcji brzmiał BÓG, KTÓRY ZNIEWALA  DO WOLNOŚCI. Rekolekcjonistą był o. Tomasz Rydzewski OCD, karmelita bosy z Prowincji Warszawskiej Karmelitów Bosych.

Karmelitański  Zespół Hortus Dei z pozytywną opinią  Komisji ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezji Włocławskiej

Karmelitański Zespół Hortus Dei, działający przy diakonii muzycznej wspólnoty OCDS w Koninie, zwrócił się do ks. Krzysztofa Wętkowskiego, Biskupa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej z prośbą o wyrażenie opinii co do liturgicznej wartości autorskiego repertuaru wszystkich wykonywanych przez Zespół pieśni. Pozytywną opinię w tej sprawie wydał Przewodniczący Komisji ds. Muzyki Kościelnej Diecezji Włocławskiej. Czytaj więcej

Przyrzeczenia definitywne w konińskiej wspólnocie

W niedzielę 11 września 2022 r. w Koninie dwoje członków wspólnoty OCDS złożyło swoje przyrzeczenia definitywne. Małżonkowie Ewelina od Najjaśniejszego Oblicza Jezusa i Maryi (Trzos) i Paweł od Najświętszego Sakramentu (Trzos), przed o. Aleksandrem Szczukieckim OCD, asystentem wspólnoty i wobec zebranych wiernych, złożyli przyrzeczenia całożyciowej wierności Panu Bogu według Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Była to pierwsza taka uroczystość w konińskiej wspólnocie OCDS. Po Eucharystii odbyła się uroczysta agapa, na którą przybyli również Księża, siostry benedyktynki misjonarki z Konina oraz inni goście. Bogu niech będą dzięki! galeria zdjęć

.

XX prowincjalne spotkanie Rodziny Szkaplerznej

W dniu 2 lipca w Zamarckim Sanktuarium MB Szkaplerznej k. Chojnic odbyło się jubileuszowe XX spotkanie Rodziny Szkaplerznej Warszawskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Była Eaucharystia, której przewodniczył o. Robert Marciniak OCD, delegat prowincjała ds. świeckiego zakonu. Było też wielbienie Boga w wypełnionym sanktuarium, które prowadził o. Krzysztof Piskorz OCD, prowincjalny promotor powołań i zarazem duszpasterz naszego zespołu Hortus Dei. Eucharystię koncelebrował również asystent naszej wspólnoty – o. Aleksander Szczukiecki OCD. Czytaj więcej

Sanktuarium MB Szkaplerznej w Zamartem

.

Rekolekcje, przyrzeczenia i przyjęcie nowego członka w konińskiej wspólnocie

Pod koniec czerwca, w dniach 24-26, konińska wspólnota OCDS odbyła swoje coroczne rekolekcje w Grąblinie, pierwotnym miejscu spotkań wspólnoty. Temat przewodni brzmiał: „Maryja w Karmelu”. Rekolekcje prowadził asystent wspólnoty o. Aleksander Szczukiecki OCD. Wspaniałe miejsce w klasztorze sióstr anuncjatek w lesie grąblińskim k. Lichenia dało nam piękną przestrzeń wyciszenia się oraz rozważania w ciszy własnej wiary i relacji z Bogiem. Rekolekcje wspólnoty stały się okolicznością do uroczystego złożenia przyrzeczeń czasowych i przyjęcia nowego członka do wspólnoty. Ojciec rekolekcjonista, podczas sprawowanej w ostatni dzień rekolekcji Mszy Św. przyjął przyrzeczenie oraz akty postanowienia kandydatki przyjmowanej do wspólnoty. Rekolekcje były piękną okazją pogłębienia relacji z Bogiem i Maryją, Królową i Opiekunką Karmelu. Była cisza, konferencje, modlitwa, ale też chwile wzruszeń. Bogu niech będą dzięki za ten czas !

.

.

Konińska wspólnota OCDS weszła na drogę synodalną

Przypominając sobie osobiste doświadczenia członkowie wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Koninie wspólnie rozważali swoje miejsce we współczesnym Kościele. Według inspiracji wyznaczonej przez hierarchów Kościoła członkowie wspólnoty poszukiwali odpowiedzi na zagadnienia synodu 2021-2023 Komunia – Uczestnictwo – Misja. Czytaj więcej

.

Adoracja Najświętszego Sakramentu z zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi w Koninie

W dniu 25 marca, Jak co miesiąc o. Krzysztof Piskorz OCD przewodniczył Mszy Św., podczas której wygłosił homilię skoncentrowaną na Najśw. Maryi Pannie i Jej wielkim orędziu z Fatimy. Po Mszy Św. karmelita bosy poprowadził nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie przed Najświętszym Sakramentem. W tym dniu szczególnie zwracaliśmy się do Pana Boga z pokorną prośbą o pośrednictwo Najśw. Panny Maryi. Czytaj więcej

.

Adoracja Najświętszego Sakramentu ze św. Józefem

W wigilię uroczystości św. Józefa konińska wspólnota Świeckiego Zakonu, w ramach obchodów święta patronalnego, przygotowała i uczestniczyła w uroczystej Eucharystii koncelebrowanej, której przewodniczył asystent wspólnoty o. Aleksander Szczukiecki OCD. Czytaj więcej

.

.

Wieczór modlitwy przed Najświętszym Sakramentem

Już zwyczajem stało się, że w drugiej połowie miesiąca, konińska wspólnota świeckich karmelitów w ramach współpracy z ojcami Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej współorganizowała konińskie Msze Św. wotywne o Duchu Świętym wraz z nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie. Czytaj więcej

.

Spotkanie opłatkowe

W styczniu podczas comiesięcznego spotkania wspólnoty OCDS w Koninie odbyło się spotkanie opłatkowe. Inaczej niż zwykle dzień ten wyglądał, choć to, co najważniejsze odbyło się tradycyjnie bez zmian. Była więc Eucharystia wspólnotowa pod przew. ojca karmelity bosego, adoracja Najśw. Sakramentu, koronka do MB oraz śpiewane godzinki o św. Józefie – patronie naszej wspólnoty. Razem, chóralnie odmówiliśmy również nieszpory, a po Eucharystii spotkaliśmy się na agapie świątecznej by wspólnie radować się okresem Narodzenia Pańskiego we wzajemnej obecności. Przy poczęstunku śpiewaliśmy kolędy, ustalaliśmy plan modlitwy wstawienniczej na nowy rok, a w radosnej atmosferze rozmawialiśmy o sprawach naszej wspólnoty. Wierzymy, że kolejny rok będzie pełen błogosławieństwa Pana Boga, a my, choć niegodnie, będziemy potrafili umacniać nasze karmelitańskie powołanie w świecie.

.

Przyjęcia nowych członków 

12 grudnia w kościele pw. Św. Wojciecha w Koninie członkowie wspólnoty OCDS spotkali się na comiesięcznej wspólnej Eucharystii poprzedzonej godzinną adoracją Najśw. Sakramentu. W tym dniu, w obecności członków konińskiej wspólnoty, koncelebransa, pozostałych wiernych czworo kandydatów publicznie potwierdziło pragnienie życia charyzmatem karmelitańskim w świecie. Przed asystentem wspólnoty o. Aleksandrem Szczukieckim OCD do konińskiej wspólnoty OCDS zostały przyjęte osoby, które ukończyły ponad ośmiomiesięczny okres formacji wstępnej: małżonkowie Agnieszka od Miłosierdzia Bożego (Woźniak) i Sławomir od Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego (Woźniak) oraz Dorota Weronika od Maryi i Miłości Bożej (Stawna) i Ewa Maria od Jezusa (Woźniak). Przewodniczący wspólnoty, asystent oraz jej członkowie złożyli nowym członkom serdeczne życzenia wytrwania na drodze powołania do świeckiego Karmelu. Bogu niech będą dzięki!

.

Msze Św. wotywne o Duchu Św. 

Co miesiąc – piątek – godz. 18.00. Przewodniczy o. Krzysztof od Miłosierdzia Bożego (Piskorz) OCD, karmelita bosy.

.

Przyrzeczenia w konińskiej wspólnocie OCDS

W niedzielę 10 października, w trakcie comiesięcznego dnia skupienia Wspólnoty OCDS w Koninie, jej członkowie: Piotr od św. Eliasza (Piotrowski) oraz Tomasz od św. Jana od Krzyża (Fabiański) złożyli przed asystentem wspólnoty o. Aleksandrem Szczukieckim OCD swoje pierwsze przyrzeczenia. Czytaj więcej

Wszystko postawiłem na Maryję – czuwanie nocne w Grąblinie

W nocy z soboty 25.09 na niedzielę 26.09 w kościele w Grąblinie k. Lichenia St. odbyło się czuwanie nocne przed Najśw. Sakramentem z Bł. Kard. S. Wyszyńskim. Czuwanie, pod wezwaniem WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ, było zakończeniem rekolekcji zorganizownych i prowadzonych przez o. Krzysztofa od Miłosiedzia Bożego (Piskorza), duszpasterza Karmelitańskiego Ośrodka Powołań i Młodzieży Prowincji Warszawskiej. Wieczorna procesja ze świecami z Sanktuarium MB Licheńskiej zakończyła się uroczystym wprowadzeniem do kościoła w Grąblinie figury Matki Bożej w asyście Rycerzy Chrystusa. Była adoracja Najśw. Sakramentu, wielbienie Boga przez Maryję tekstami Świętych Karmelu, koronka wyrzeczenia się zła i napełnienia Duchem Św., konferencja oraz błogosławieństwo Najśw. Sakramentem, którego dokonał o. K. Piskorz OCD. W tym wspólnotowym akcie żarliwej modlitwy brali udział Rycerze Chrystusa (grupa warszawska), członkowie konińskiej wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, Siostry Anuncjatki oraz wiele zainteresowanych osób, które indywidualnie przyjechały z różnych stron kraju. Czuwanie z adoracją Najśw. Sakramentu zakończyło się Eucharystią. Całość była transmitowana online, a muzyczne towarzyszenie całości spotkania zapewnił karmelitański Zespół Hortus Dei działający przy OCDS w Koninie.

Obchody Uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel

W dniu 16 lipca konińska wspólnota OCDS zorganizowała przy parafii św. Wojciecha w Koninie obchody Uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel. Uroczystość poprzedziła prowadzona przez wspólnotę nowenna do MB Szkaplerznej,  a na dzień 16 lipca szczególnie zadbano o rozbudowany program radowania się tą wielką dla nas Uroczystością. Czytaj więcej

uroczystość MB z Góry Karmel 2021

.

Coroczne rekolekcje naszej wspólnoty OCDS za nami

Pod koniec czerwca konińska wspólnota OCDS odbyła swoje coroczne rekolekcje. Tematem przewodnim była duchowość karmelitańska w życiu osób świeckich. Rekolekcje prowadził asystent wspolnoty o. Aleksander Szczukiecki OCD. Wspaniałe miejsce w klasztorze sióstr Anuncjatek w lesie grąblińskim k. Lichenia dało nam piękną przestrzeń wyciszenia się oraz rozważania w ciszy własnej wiary i relacji z Bogiem. Więcej

.

Zespół Hortus Dei wydaje płytę

Karmelitański Zespół Hortus Dei działający przy konińskiej wspólnocie OCDS, we współpracy z Karmelitańskim Ośrodkiem Powołań i Młożdzieży Prowincji Warszawskiej, wydaje płytę. Autorska interpretacja muzyką poezji i medytacji Świętych i Błogosławionych Karmelu jest główną treścią nagrań, a jej celem jest jedynie modlitwa. Temu, od początku, pragnie służyć zespół i takie też cele postawił pracy nad wydaniem płyty. Więcej

.

Adoracja Najśw. Sakramentu ze św. Józefem – Uroczystość św. Józefa

W miesiącu marcu Kościół ukazuje nam wspaniałego Patrona w osobie św. Józefa. Jest On nie tylko wzorem i pomocą dla wszystkich. Dla nas, świeckich karmelitów, ten Chwalebny Oblubieniec NMP jest Patronem szczególnym, którego wraz z całym Kościołem pragniemy wzywać, czcić i promować kult tego wielkiego Opiekuna – szczególnie w roku powierzonym Opiece św. Józefa. Dla Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Koninie św. Józef jest dodatkowo bliski, gdyż to on (Patron Wspólnoty) wskazuje pewną drogę do kontemplacji  Jezusa Chrystusa w ścisłej relacji z Najświętszą Maryją Panną. Czytaj więcej

Adoracja Najśw. Sakramentu ze św. Józefem

Święto Patronalne OCDS w Koninie

14 marca odbył się dzień skupienia konińskiej wspólnoty OCDS. Było to szczególne spotkanie ze wzgledu na Święto Patronalne Wspólnoty. W tygodniu poprzedzającym uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP konińska Wspólnota szczególnie  zwraca się z czcią do swojego Opiekuna (…). Czytaj więcej

Spotkanie świąteczne w naszej wspólnocie

Dnia 10 stycznia 2021 r. odbyło się comiesięczne spotkanie Wspólnoty OCDS w Koninie. Tym razem szczególne, bo świąteczne spotkanie przebiegało w nieco innej organizacji spowodowanej zachowaniem koniecznego reżimu sanitarnego (…). Czytaj więcej

.

Kalendarz ze Świętymi i Błogosławionymi Karmelu na rok 2021

Z radością informujemy, że ukazał się Kalendarz „Rok 2021 ze Świętymi i Błogosławionymi Karmelu oczami dzieci”. Kalendarz został opracowany i wydany przez Wspólnotę OCDS w Koninie oraz Karmelitański Ośrodek Powołań i Młodzieży Prowincji Warszawskiej. Są w nim przedstawione piękne ilustracje dwunastu postaci Świętych i Błogosławionych Karmelu (…). Czytaj więcej

.

Przyjęcia do konińskiej wspólnoty OCDS

W dniu 13 grudnia 2020 r. najmłodsza w Prowincji Warszawskiej Wspólnota OCDS pw. Opieki Św. Józefa w Koninie przyjęła czworo nowych członków. Przyjęte osoby to małżonkowie: Romana od Najświętszego Serca Jezusowego i Cezary od Miłosierdzia Bożego, a także Aleksandra od Pojednania w Chrystusie i Karol od Miłości Bożej. Było to, aż z czterech powodów. Czytaj więcej

Przyjęcia do OCDS w Koninie

.

Przeniesienie siedziby Wspólnoty do Parafii pw. Św. Wojciecha w Koninie

Z początkiem nowego Roku Liturgicznego Wspólnota OCDS w Koninie zmieniła swoją siedzibę. Pierwotne umiejscowienie wspólnoty w zespole klasztornym ss. Anuncjatek w Grąblinie k. Konina zostało zamienione na Parafię pw. Św. Wojciecha w Koninie – Morzysławiu. Rada Wspólnoty pragnie wyrazić jednocześnie wdzięczność Ks. Prał. Józefowi Wysockiemu, Proboszczowi parafii za życzliwe przyjęcie i serdeczność wobec Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Przeniesienie wspólnoty stało się jednym z widocznych owoców rekolekcji adwentowych, jakie w tej właśnie parafii niedawno głosił o. Krzysztof od Miłosierdzia Bożego (Piskorz) OCD – rodak z Konina. Jemu także pragniemy serdecznie podziękować. Ufni Bożej Opatrzności jesteśmy gotowi do posługi na nowym miejscu

.

„Trwajmy w jedności i bądźmy gorliwi !”- rozpoczęcie peregrynacji relikwii Bł. Józefy Naval Girbés, świeckiej karmelitanki bosej

W miesiącu listopadzie członkowie konińskiej Wspólnoty OCDS – z zachowaniem koniecznego reżimu sanitarnego – spotkali się na comiesięcznym dniu skupienia. Spotkanie odbyło się wyjątkowo w murach Bazyliki Mniejszej NMP Bolesnej Królowej Polski w Licheniu k. Konina. Czytaj więcej

.

Pochwyćmy Krzyż z miłością ! Czuwanie modlitewne

W dniu 14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego członkowie konińskiej wspólnoty ocds uczestniczyli w czuwaniu modlitewnym połączonym z Adoracją Najśw. Sakramentu. Czytaj więcej

Pochwyćmy Krzyż z miłością

.

Udział w IX Kongresie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej

W dniach 27-30 sierpnia 2020 przedstawiciele konińskiej wspólnoty uczestniczyli w IX Kongresie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej.

Uroczystość NMP z Góry Karmel w Sanktuarium Św. Józefa w Poznaniu

15 lipca – w wigilię uroczystości NMP z Góry Karmel, głównej Patronki, Opiekunki i Matki Zakonu – nasza Wspólnota, wraz z działającym przy niej zespołem muzycznym Hortus Dei, uczestniczyła w czuwaniu modlitewnym w Sanktuarium Św. Józefa w Poznaniu. Czytaj więcej

NMP z Góry Karmel

Bóg woła czyli Jolanta wstępuje do karmelitanek bosych

Bóg woła na wiele różnych sposobów. Wiarygodnym znakiem powołania jest to, iż ktoś, kto czuje w sercu Boże zaproszenie, powierza się jedynie Jemu i Jego słucha. W powołaniu zakonnym potrzebna jest wolna i wielkoduszna odpowiedź powołanego. I tak się stało z naszą współsiostrą konińskiej wspólnoty OCDS – Jolantą Dybkowską ocds (Jolanta od Miłości Bożej), która w pełni odpowiedziała Bogu „TAK” i – już w sierpniu – wstępuje do Zakonu Karmelitanek Bosych. Od tej pory służyć będzie Panu Bogu w Turynie we Włoszech. Czytaj więcej

Jolanta ocds

Rekolekcje wspólnoty ze Św. Teresą od Jezusa

Mimo panującej pandemii, aby pogłębić swoją relację z Panem Bogiem, w klasztorze sióstr Anuncjatek w Grąblinie k. Konina, w dniach 26-28 czerwca 2020 r. konińska wspólnota OCDS pw. Opieki Św. Józefa zorganizowała swoje drugie rekolekcje karmelitańskie. Warunki sprzyjały owocnemu przeżyciu tego wyjątkowego czasu. Uczestniczyliśmy w przygotowanych specjalnie modlitwach, drodze krzyżowej i różańcu, a przede wszystkim w codziennej Eucharystii połączonej z adoracją Najświętszego Sakramentu. Podczas rekolekcji członkowie Wspólnoty odnowili śluby i przyrzeczenia przed Bogiem w obecności Ojca Asystenta. Rozpoczęcie rekolekcji poprzedziła dziewięciodniowa Nowenna do Św. Józefa i wezwanie do Ducha Świętego.

Rekolekcje ze Św. Teresą

.

Majowe spotkanie przed tronem Maryi

Wspólnota spotkała się w Sanktuarium MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu kończąc kolejny miesiąc innej niż zwykle łączności życia wspólnotowego. Pomimo utrudnień angażujemy się we wzajemną troskę o postępowanie na drodze doskonałości wzorem Świętych Karmelu.  Niech Pan Bóg będzie uwielbiony !

.

Spotkanie świąteczne

W dniu 12. 01. 2020 r., w Uroczystość Chrztu Pańskiego, konińska Wspólnota p.w. Opieki św. Józefa spotkała się w w kościele Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie na dorocznym opłatku. Czytaj więcej

 

Grudniowy dzień skupienia – Godzina Łaski

Dnia 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP odbył się wspólnotowy Dzień Skupienia. Po Eucharystii Ojciec Aleksander Szczukiecki OCD nałożył szkaplerz karmelitański siedmiu osobom, w tym kandydatom do konińskiej wspólnoty OCDS. Od godz 12 – 13 odbyła się Godzina Łaski, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej. Modliliśmy się wspólnie z Siostrami Anuncjatkami.

 

Październikowy dzień skupienia

13 października odbył się Wspólnotowy Dzień Skupienia. Tego dnia nasza Wspólnota została zaproszona do wzięcia udziału w obłóczynach postulantki zaprzyjaźnionego Zakonu Anuncjatek w Grąblinie. Siostra Katarzyna, postulantka Zakonu Najświętszej Maryi Panny, czyli wspólnoty sióstr Anuncjatek, przeżyła obłóczyny w kościele Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie. Mszy Św. przewodniczył ks. Sławomir Homoncik MIC, wikariusz polskiej prowincji księży i braci marianów. Nie zabrakło również naszego asystenta – o. Aleksandra Szczukieckiego OCD.

Siostra Katarzyna, która przyjęła zakonne imię Maria od Pojednania w Chrystusie, rozpoczęła drogę nowicjatu w grąblińskim klasztorze. Obłóczyny odbyły się w roku jubileuszu 10-lecia przybycia sióstr anuncjatek do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Znajduje się tu ich pierwszy i jedyny dom w Polsce. Klasztor mniszek usytuowany jest w miejscu objawień Maryi Mikołajowi Sikatce w lesie grąblińskim. Jest to miejsce spotkań naszej konińskiej Wspólnoty OCDS. Po uroczystości odbyła się nasza wspólnotowa agapa, konferencja. Spotkanie zakończyliśmy koronką do Miłosierdzia Bożego oraz wspólnym odmówieniem nieszporów. Zajrzyj do galerii

 

Przyrzeczenia w konińskiej wspólnocie

Podczas corocznych rekolekcji dwoje członków konińskiej wspólnoty złożyło swoje pierwsze przyrzeczenia potwierdzając tym samym swoją wolę podążania drogą, jaką wyznacza duchowość karmelitańska w świecie. Uroczystość odbyła się w obecności Ojców karmelitów bosych, asystentów konińskiej i poznańskiej wpólnoty:
o. Aleksandra Szczukieckiego OCD oraz o. Szczepana Maciaszka OCD. Cieszymy się i życzymy wytrwałości w tej fascynującej drodze podążania ku doskonałości w relacji z Jezusem. Galeria

 

Rekolekcje wspólnotowe ze Świętą Teresą od Jezusa

W dniach 6-8 września 2019 r. w Morasku pod Poznaniem nasza wspólnota odbyła rekolekcje, które poprowadził Ojciec Aleksander Szczukiecki OCD. Rekolekcje wraz ze wspólnotą poznańską stały się kolejną okazją pogłębienia wiary i relacji z Panem Bogiem przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Karmelu. Tematem wiodącym była „Droga doskonałości”, jedno z kluczowych dzieł Świętej Teresy od Jezusa, Matki Zakonu Karmelitów Bosych. Wspólne przeżywanie tych trzech dni wypełnione było modlitwą oraz rozeznawaniem w ciszy własnej relacji z Jezusem. Zajrzyj do galerii

Rekolekcje ze Świętą Teresą

Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel w Sanktuarium w Niedźwiadach k. Kalisza

16 lipca, w dniu Uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel (Szkaplerznej), w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w klasztorze Sióstr Karmelitanek bosych w Niedźwiadach k. Kalisza miała miejsce uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem o. Aleksandra Szczukieckiego OCD. W Eucharystii uczestniczyli również członkowie konińskiej wspólnoty  świeckiego karmelu.  Tak przeżyty dzień skupienia w klasztorze stał się również okazją do wspólnego świętowania przy kawie i cieście. Zobacz galerię

Pielgrzymka do Sanktuarium w Niedźwiadach 2019

Spotkanie inauguracyjne konińskiej Wspólnoty OCDS

W dniu 14 kwietnia 2019 r. w klasztorze Sióstr Anuncjatek w Grąblinie k. Konina odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanej Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (OCDS) w Koninie. Wspólnota przyjęła wezwanie Opieki Świętego Józefa, który będzie patronował naszym dalszym działaniom. Asystentem Wspólnoty został Ojciec Aleksander Szczukiecki, karmelita bosy z Poznania. Powołano Radę wspólnoty w składzie: Stanisław Król (przewodniczący), Jadwiga Kos (członek, formator) oraz Zdzisława Turkiewicz (członek). Zajrzyj do galerii

 

Wspólne zdjęcie z Ojcem Asystentem