15 lipca – w wigilię uroczystości NMP z Góry Karmel, głównej Patronki, Opiekunki i Królowej Zakonu – nasza Wspólnota, wraz z działającym przy niej zespołem muzycznym Hortus Dei, uczestniczyła w czuwaniu modlitewnym w Sanktuarium Św. Józefa w Poznaniu.

Przygotowany wspólnie z poznańską wspólnotą OCDS program wielbienia Boga za dar Maryi połączony był z uroczystą Eucharystią, adoracją Najświętszego Sakramentu, a całość zgromadzenia zakończyła się modlitwą brewiarzową Ojców karmelitów bosych i uroczystym odśpiewaniem Te Deum.

W czwartek 16 lipca była też sposobność nawiedzenia Sióstr Karmelitanek Bosych i złożenia im również serdecznych życzeń z okazji tego wielkiego święta Zakonu Karmelitańskiego.

Mszę Św. w Dniu Odpustu odprawili Ojcowie Karmelici, a homilię wygłosił pochodzący z Konina o. Krzysztof Piskorz OCD.

Był wspólny brewiarz, wiele miłych rozmów z karmelitami, wiele poruszeń i moc Ducha Świętego – czuliśmy to wszyscy.

Dziękujemy wszystkim za poświęcenie swojego czasu na chwałę Maryi, Matki Karmelu.

Bogu niech będą dzięki za ten dzień, a mówiąc słowami ojca Krzysztofa Piskorza OCD – z Maryją zawsze i we wszystkim!

 

kliknij na zdjęcie