Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa Kościół katolicki obchodzi w piątek po oktawie Bożego Ciała. Z inicjatywy papieskiej jest to także dzień modlitw o świętość kapłanów.

Już starożytni pisarze chrześcijańscy podkreślali, że z przebitego Serca Jezusa narodził się Kościół i sakramenty: chrzest z wody, która wypłynęła z przebitego boku Chrystusa oraz Eucharystia z Jezusowej krwi. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której Serce Jezusa jest najpełniejszym symbolem.

Z ufnością wpatrujemy się w serce Jezusa Chrystusa, które jest znakiem miłości Boga do świata. To jest dla nas wzór. Sama uroczystość to dzień dziękczynienia za miłość Boga do człowieka.

 Jak powiedział biskup Tomasik : „Kiedy myślimy o sercu Jezusa, czy ukrzyżowaniu, cały czas myślimy o osobie Chrystusa, który zbawia świata. To jest bogactwo tajemnicy odkupienia i pobożności, które odczytuje różne aspekty tego wydarzenia. Tym razem koncentrujemy się na sercu Jezusa, które jest symbolem uczuć, decyzji, sumienia. Dziękujemy Chrystusowi za jego miłość a symbolem tego właśnie Najświętsze Serce Jezusa. Składamy hołd Chrystusowi Zbawicielowi”.

Wpatrując się w Serce Jezusa, 19 czerwca 2020 r. w parafii św. Wojciecha w Koninie, odbyło się czuwanie modlitewne połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu. Czuwanie prowadziły Siostry Benedyktynki Misjonarki OSB (pracujące przy parafii pw. Św. Wojciecha w Koninie) oraz zespół muzyczny „Hortus Dei”, działający przy wspólnocie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Koninie.